Khai Thác Mỏ Cát
ĐC: Phước Hiệp – Tuy Phước – Bình Định  Trữ lượng hàng năm 700 Nghìn tấn.

20150729_594bb4a191fbe45fe16e92f6506fbb5a_1438151304 khai-thac-cat-xay-dung-mo khaithaccat1 ks-2-1453283791820