MỎ KHAI THÁC TITAN
Mỏ khai thác Titan – địa chỉ xã Sơn Mỹ – Hàm Tân – Bình Thuận – trữ lượng hàng năm 800 nghìn tấn.
4_khai3336-470 27_22_1349412388_75_titan3-10_13492552821 87603476
titan21