Advertisement

Home

Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty cổ phần An Trường An xin công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau : Ngày đăng ký cuối cùng : 09/10/2020 Ngày dự kiến tổ chức : 30/10/2020 Địa điểm tổ chức : 06-08 Trần Bình Trọng, Quy Nhơn, Bình Định CBTT-DHCD-2020-ATGTải...

Miễn Nhiệm Ủy viên Hội Đồng Quản Trị

mien-nhiem-hdqtTải xuống Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019 lần 03.Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Trường An ra quyết định miễn nhiệm tư cách ủy viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan và bà Trương Thị Thảo Nguyên.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày...

Báo cáo kiểm toán 2019 và giải trình

cbtt-bckt-giải-trìnhTải xuống báo-cáo-riêngTải xuống báo-cáo-hợp-nhấtTải…
Read More

Báo cáo tài chính bán niên 2017 và giải trình về doanh thu cùng kỳ 2016

Read More

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CHỈ QUỶ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Read More

GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Read More

BÁO CÁO SOÁT XÉT 6 THÁNG 2016 ATG

BÁO CÁO SOÁT XÉT 6 THÁNG 2016…
Read More

Home

bởi | Th11 10, 2016 |